Konzultace

Můžeme se sejít u mne, nebo za Vámi mohu dorazit na Vámi zvolené místo – domů nebo do zaměstnání. Předpokladem ale je, abychom měli klid.

Vaše příběhy

Věřím v to, že každý máme sami v sobě všechny odpovědi a správná řešení na naše otázky či témata. Jen potřebujeme odvahu je najít, přijmout je, důvěřovat jim a v neposlední řadě se jimi řídit.

Koučování

Kouč je průvodce na cestě osobního růstu. Pomocí svých otázek otevírá mysl, pomáhá nelézt souvislosti a utřídit si myšlenky. Jde spolu s Vámi a pomáhá Vám udržet směr či následovat zvolený cíl a podporuje Vás.

Výživové poradenství

Je třeba přenastavit Vaše myšlenkové pochody, začít se učit překonávat bariéry, které Vás blokují, či je přetransformovávat.

„Cesta je cíl“ a „Co tě nazabije, to tě posílí“.

Mé životní motto

Cesta je cíl

Koučování...

Změna, kterou chcete...

Cesta je cíl...

Vždy jsem potřebovala jít po cestě a směřovat k nějakému cíli. Mnohokrát jsem zjistila, že cesta mě vede někam jinam, že sice jdu, ale že cíl se mění. Teď vidím, že je důležité vydat se na cestu a jít, nevzdávat se a ono to vždy nějak dopadne. Většinou tak jak má. Jako dvě nejdůležitější věci ve svém životě cítím pomoc lidem a neustálý osobní růst. V neposlední řadě je to radost ze života.


Každý si tvoříme svůj vlastní vesmír sám. Jsme jeho strůjci a jsme za něj zodpovědní. Jen ti nejuvědomělejší jsou schopni si toto uvědomit a pracovat na sobě..

Jestliže Vás váš svět, který jste si vytvořili neuspokojuje, chcete z něho vystoupit a máte odvahu pro sebe, či se sebou něco udělat, jsem tu pro Vás.

68
45
12

Můžete mne kontaktovat pomocí rezervace ONLINE, emailem a nebo mi zavolat.


Nejdříve se sejdeme na první schůzku zdarma. Může to bý třicet minut, ale i šedesát. Domluvíme si podmínky naší spolupráce a zodpovím Vaše dotazy.


Pomocí svých otázek otevírá mysl, pomáhá nelézt souvislosti a utřídit si myšlenky. Jde spolu s Vámi a pomáhá Vám udržet směr či následovat zvolený cíl a podporuje Vás.


Jako kouč Vás povedu svými otázkami. Neexistují dobré ani špatné otázky, jako neexistují dobré ani špatné odpovědi. Vše, co zaměstnává Vaši mysl, je pro vás tedy důležité a není tudíž nepodstatných témat.


Naučíte se nacházet balanc ve vašem životě, stanovovat si reálné a dosažitelné cíle, nacházet odvahu řešit různé situace a lépe rozumět sám sobě a ostatním.